Zapraszamy  od poniedziałku do piątku w godz. 7: 30 – 15: 30

 

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy ?

Gospodarka Komunalna została utworzona na podstawie Uchwały Rady Gminy Celestynów nr 25/03 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Celestynów.

Przedmiotem działalności naszego Zakładu jest realizacja zadań Gminy Celestynów odnoszących się do bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Celestynów w zakresie:

1. Zbiorowego zaopatrzenie w wodę polegające na:

a) ujmowaniu czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości: Celestynów, Glina, Ostrów,

b) uzdatnianiu wody ujmowanej na ujęciu wody w stacjach uzdatniania w Celestynowie, Glinie i Ostrowiu w procesach napowietrzania, odżelaziania, odmanganiania oraz dezynfekcji poprzez chlorowanie wody,

c) dostarczaniu wody poprzez przewody magistralne, rozdzielcze i przyłącza wodociągowe do odbiorców indywidualnych.

2. Zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych poprzez system kanalizacji sanitarnej do systemu kanalizacyjnego miasta Otwock i dalej do oczyszczalni ścieków w Otwocku.

3. Zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 614071

Udostępniono dnia: 23.03.2016 10:47

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 24.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Strona główna
  • 24.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Strona główna
  • 24.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Strona główna